Litratong Pinoy #36: (taga-) LINIS (Cleaner)

Humanga ako sa kalinisan ng kapaligiran, lalo na sa rural areas, sa Japan noong minsa’y nakabisita ako doon. Talagang seryoso nilang sinusunod ang pagiging clean and green. Sa syudad naman, napagawi ako sa Asakusa district ng Tokyo, kilala bilang entertainment district ng mga Hapon. Dito makikita ang maraming entertainment venues tulad ng mga parks, shopping arcades, pachinko parlors, traditional Japanese music and kabuki halls at meron ding Western opera, at iba’t-ibang klaseng strip shows/seedy clubs. Sa gabi ay nagkikislapan ang iba’t-ibang makukulay na ilaw at nakakabinging tugtog na nagmumula sa mga tugtog at barkers na nagsasapawan (halos mapigtas ang kanilang ugat sa leeg) upang manghikayat o mang-akit ng maraming customers.

Pagbalik namin sa umaga, ay ibang eksena ang bumulaga sa amin. Sarado ang halos lahat ng clubs at pachinko parlors, tahimik at may iilang turistang ang naglalakad at nagmamasid-masid.

taga-linis

Sa isang dako ay napansin ko ang mamang ito. Di ko akalain na ang siya pala ay taga-linis sa lugar na iyon. Parang Metro Aide sa atin. Ang kaibahan lang niya sa Metro Aide ay may pasan siya sa balikat ng dalawang drawer (gamit ang mahabang kahoy) kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit-panglinis. Di rin halata ang kanyang dala-dalang walis at dustpan. Kung inyong mapapansin (please click to enlarge the pic) ay meron siyang parang prosthetic sa ulo para mag-mukhang nauupaw siya. Bahagi pa pala ito ng gimik sa Asakusa.

taga-linis close up

Litratong Pinoy #5 – Hangin (Wind)

windchimes from Japan
Windchimes from Japan

Ito ay mga wind chimes na gawa sa Japan. Isa ito sa mga karaniwang palamuti hindi lang sa mga temples kundi pati na rin sa mga kabahayan doon. Bakit kaya mahilig sa wind chimes ang mga Hapon? Tinanong ko ang aking kaibigang si Kanako-san at sabi niya, ang mga chimes daw ay naghahatid ng good luck sa mga nakarinig sa kaaya-ayang tunog na nagmumula dito.

Ayon sa isang article sa internet, ang mga Hapon ay in tune sa sounds o tunog, at sila rin ay sinasabing may koneksyon sa hangin na nakapalibot sa kanila. Sinasabi pa sa article na ito na ang dalawang elementong ito ay pinagsasama ng wind chimes. Ang hangin o ang ihip ng hangin ang siyang nagbibigay ng tunog dito. Kaya naman tuwing sasapit ang summer o tag-init sa kanila, isang paraan na nakapagbibigay ng ginhawa sa kanilang pakiramdam ay ang pakikinig sa kaaya-ayang tunog ng wind chimes.

Translation:
These are wind chimes from Japan. I took this photo two years ago when I was in the Asakusa area of Tokyo. Everywhere I went, from the city to the rural town of Kiyosato, I noticed wind chimes in various shapes and sizes. Wind chimes are a common sight not only on the four walls of temples in Japan but also in Japanese homes. I asked my friend Kanako-san to explain to me their fascination on chimes. According to her, chimes bring good luck to anyone who hears the sound it makes and are protected from misfortune.

In an article from the internet, it was said that the Japanese are in tune with the sounds around them, and, they are also connected with the wind. The wind chimes bring these two traits together by taking the wind and creating sound with it. No wonder the Japanese finds it relaxing to hear the pleasant, soft sounds of a wind chime to beat the heat of summer.