Litratong Pinoy #36: (taga-) LINIS (Cleaner)

Humanga ako sa kalinisan ng kapaligiran, lalo na sa rural areas, sa Japan noong minsa’y nakabisita ako doon. Talagang seryoso nilang sinusunod ang pagiging clean and green. Sa syudad naman, napagawi ako sa Asakusa district ng Tokyo, kilala bilang entertainment district ng mga Hapon. Dito makikita ang maraming entertainment venues tulad ng mga parks, shopping arcades, pachinko parlors, traditional Japanese music and kabuki halls at meron ding Western opera, at iba’t-ibang klaseng strip shows/seedy clubs. Sa gabi ay nagkikislapan ang iba’t-ibang makukulay na ilaw at nakakabinging tugtog na nagmumula sa mga tugtog at barkers na nagsasapawan (halos mapigtas ang kanilang ugat sa leeg) upang manghikayat o mang-akit ng maraming customers.

Pagbalik namin sa umaga, ay ibang eksena ang bumulaga sa amin. Sarado ang halos lahat ng clubs at pachinko parlors, tahimik at may iilang turistang ang naglalakad at nagmamasid-masid.

taga-linis

Sa isang dako ay napansin ko ang mamang ito. Di ko akalain na ang siya pala ay taga-linis sa lugar na iyon. Parang Metro Aide sa atin. Ang kaibahan lang niya sa Metro Aide ay may pasan siya sa balikat ng dalawang drawer (gamit ang mahabang kahoy) kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit-panglinis. Di rin halata ang kanyang dala-dalang walis at dustpan. Kung inyong mapapansin (please click to enlarge the pic) ay meron siyang parang prosthetic sa ulo para mag-mukhang nauupaw siya. Bahagi pa pala ito ng gimik sa Asakusa.

taga-linis close up

13 thoughts on “Litratong Pinoy #36: (taga-) LINIS (Cleaner)

  1. Dear friends, salamat sa bisita ninyo. Ipagpaumanhin ninyo ang matagal kong pagsagot dahil marami po akong inaasikaso ngayon.

    Tunay na napakalinis sa Japan. Sa 10ng araw ko na pananatili doon ay wala akong nakitang maruming lugar. Mas lalong maganda sa probinsiya nila, at talagang pinapa-iral ang zero-waste policy nila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *